Březen v kostce

Na začátku měsíce jsme začali odemykat jaro. Pověděli jsme si o tradici vynášení Morany (kterou jsme si později i vyrobili), řekli jsem si co je to předjaří a poznávali jsme jarní květiny.
Při vycházkách jsme hledali jaro a pozorovali, kde se objevují kytičky a jak se mění příroda. I školku jsme si začali proměňovat do jarní nálady.
Také jsme si připomněli, jak se má zacházet s knihami. Řekli jsme si, že existují různé druhy knih. Uspořádali jsme výstavu „Moje oblíbená kniha,“ během které měl každý možnost přinést svou nejmilejší knihu a ukázat ji ostatním. Dramatizovali jsme pohádky a povídali jsem si i o postavách a jejich vlastnostech.
Nezapomněli jsme ani na Velikonoce. Představili jsme si zvyky, naučili jsme se říkanky a tvořili jsme „o sto šest“ 🙂