Rozloučení s předškoláky

Srdečně zveme rodiče dětí – nejen těch předškolních – na slavnostní rozloučení předškoláků s roky v mateřské škole, které se bude konat ve čvrtek 25. 6. 2020 od 16.00 na zahradě MŠ. Číst dál

 

V MŠ U Ježka vznikne Bosá stezka

Výzva pro rodiče a další dobré duše! Zapojte se do projektu výstavby naší nové BOSO STEZKY, která bude umístěna přímo pod okny MŠ. K dispozici máme cca 17 metrů dlouhého chodníčku, kde vznikne co nejvíce polí s různým povrchem. Prosíme, přispějte svým nápadem či materiálem dle možností.

 

Návrat k běžnému režimu

S ohledem na postupné rozvolňování vládních opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se i MŠ U Ježka vrací k běžnému režimu, to znamená není nutné ponechávat děti v domácí péči (viz Omezení docházky ze dne 19. 3. 2020). Rozhodnutí o docházce do MŠ je čistě na rozhodnutí rodičů.

 

Škola volá… i děti od Ježka!

Protože v nadcházejícím školním roce zamíří ze školky U Ježka do školních lavic poměrně dost dětí, rozhodli jsme se jim absenci skutečného zápisu do školy vynahradit. Zápis nanačisto v pátek 17. dubna úspěšně absolvovalo osm předškoláků. Skutečný zápis do základní školy letos samozřejmě probíhá na dálku elektronicky, ale i tento hravý „nanečisto“ byl pro děti důležitým milníkem.
Číst dál

 

Zápis do MŠ U Ježka pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k aktuálním omezením proběhne také zápis nových dětí do MŠ U Ježka bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, a to v období od 2. do 16. května 2020. Více informací najdete na stránkách MŠMT zde.
Postup pro rodiče, kteří chtějí své děti zapsat do MŠ U Ježka:
Číst dál

 

Omezení docházky

Na základě doporučení MŠMT z 12. 3. 2020 tímto žádáme rodiče, kteří nepotřebují nutné umístění dětí v mateřské škole, aby si je nechali v domácí péči.

Do budovy MŠ je povolen vstup pouze dětí a osob, které jsou zdravé, tedy bez příznaků respiračních onemocnění!

 
 

Prázdninový režim 2020

Prázniny 2020 MŠ U Ježka bude v letních týdnech zavřená od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020. Prosíme rodiče o vyjádření předběžného zájmu o docházku dětí v srpnu 2020, informaci je možno zaznamenat do archu na nástěnce v šatně školky.