Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Městské nemocnice Městec Králové a.s. pro školní rok 2024/2025
se bude konat dne 7. května 2024 od 9:30 do 16 hodin.

S sebou k zápisu je nutné přinést:

  1. Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde)
  2. Potvrzení od dětského lékaře včetně potvrzení o povinném očkování
  3. Rodný list dítěte
  4. Občanský průkaz rodiče
  5. Potvrzení o trvalém pobytu (platí pouze pro děti, jejichž rodiče nepracují v MNMK)

Přihlášku je možné doručit do datové schránky – ID vdje6ux (nezapomeňte provést konverzi dokumentu – originálu potvrzení lékaře), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail), poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobní podání ve škole.

V tento den bude zároveň probíhat Den otevřených dveří pro ty rodiče, kteří se dostaví osobně.

 
 
 
 
 
 

Plavecký kurz

Plavecký kurz pro přihlášené zájemce bude probíhat od 31.1.2024 a to vždy ve středu v následujících termínech: Číst dál