Městská nemocnice Městec Králové a.s. – Mateřská škola

MŠ U Ježka vznikla v roce 2015 transformací nevyužívaného objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice. Na přebudování objektu byla čerpána dotace, kterou poskytla Regionální rada regionu operačního programu soudružnosti Střední Čechy.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců nemocnice, ale otevřeno je pro všechny. Školka s kapacitou 28 dětí klade důraz na vytvoření podnětného prostředí, kooperaci dětí různého věku a úzký kontakt s rodiči. Samozřejmostí je široká škála podnětů a akcí během školního roku, častý pobyt venku, pěstování pozitivního vztahu k přírodě i vlastnímu tělu. I ve věkově smíšeném kolektivu je prostor pro pravidelnou přípravu dětí předškolního věku, které tak do základní školy nastupují s radostí a touhou po dalším vzdělávání.

logo-nemmk

Aktuality:

Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Městské nemocnice Městec Králové a.s. pro školní rok 2024/2025
se bude konat dne 7. května 2024 od 9:30 do 16 hodin.

S sebou k zápisu je nutné přinést:

  1. Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde)
  2. Potvrzení od dětského lékaře včetně potvrzení o povinném očkování
  3. Rodný list dítěte
  4. Občanský průkaz rodiče
  5. Potvrzení o trvalém pobytu (platí pouze pro děti, jejichž rodiče nepracují v MNMK)

Přihlášku je možné doručit do datové schránky – ID vdje6ux (nezapomeňte provést konverzi dokumentu – originálu potvrzení lékaře), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail), poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobní podání ve škole.

V tento den bude zároveň probíhat Den otevřených dveří pro ty rodiče, kteří se dostaví osobně.

Nadcházející akce: