Městská nemocnice Městec Králové a.s. – Mateřská škola

MŠ U Ježka vznikla v roce 2015 transformací nevyužívaného objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice. Na přebudování objektu byla čerpána dotace, kterou poskytla Regionální rada regionu operačního programu soudružnosti Střední Čechy.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců nemocnice, ale otevřeno je pro všechny. Školka s kapacitou 28 dětí klade důraz na vytvoření podnětného prostředí, kooperaci dětí různého věku a úzký kontakt s rodiči. Samozřejmostí je široká škála podnětů a akcí během školního roku, častý pobyt venku, pěstování pozitivního vztahu k přírodě i vlastnímu tělu. I ve věkově smíšeném kolektivu je prostor pro pravidelnou přípravu dětí předškolního věku, které tak do základní školy nastupují s radostí a touhou po dalším vzdělávání.

logo-nemmk

Aktuality:

Jablka

Vážení rodiče,
v rámci týdne s názvem „Koulelo se, koulelo červené jablíčko“ si mimo jiné povídáme i o sběru a zpracování ovoce.
Tímto Vás chceme požádat, aby na zítra (úterý 26.09.2023) přineslo každé dítě jedno jablko.

Děkujeme za Vaši spolupráci!

Nadcházející akce: