Městská nemocnice Městec Králové a.s. – Mateřská škola

MŠ U Ježka vznikla v roce 2015 transformací nevyužívaného objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice. Na přebudování objektu byla čerpána dotace, kterou poskytla Regionální rada regionu operačního programu soudružnosti Střední Čechy.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců nemocnice, ale otevřeno je pro všechny. Školka s kapacitou 28 dětí klade důraz na vytvoření podnětného prostředí, kooperaci dětí různého věku a úzký kontakt s rodiči. Samozřejmostí je široká škála podnětů a akcí během školního roku, častý pobyt venku, pěstování pozitivního vztahu k přírodě i vlastnímu tělu. I ve věkově smíšeném kolektivu je prostor pro pravidelnou přípravu dětí předškolního věku, které tak do základní školy nastupují s radostí a touhou po dalším vzdělávání.

logo-nemmk

Aktuality:

V MŠ U Ježka vznikne Bosá stezka

Výzva pro rodiče a další dobré duše! Zapojte se do projektu výstavby naší nové BOSO STEZKY, která bude umístěna přímo pod okny MŠ. K dispozici máme cca 17 metrů dlouhého chodníčku, kde vznikne co nejvíce polí s různým povrchem. Prosíme, přispějte svým nápadem či materiálem dle možností.

Návrat k běžnému režimu

S ohledem na postupné rozvolňování vládních opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se i MŠ U Ježka vrací k běžnému režimu, to znamená není nutné ponechávat děti v domácí péči (viz Omezení docházky ze dne 19. 3. 2020). Rozhodnutí o docházce do MŠ je čistě na rozhodnutí rodičů.

Nadcházející akce: