ZOO Praha

Návštěva ZOO Praha Odjezd v 7 hodin ze zastávky u nemocnice. Návrat přibližně ve 14 hodin.

Zahradní slavnost

Pasování předškoláků na školáky, překvapení, krátký program pro rodiče a přespání pro dětí