Dotace

MŠ se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO ZŠ A MŠ ŠABLONY II. Na základě žádosti jí byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Šablony MŠ U Ježka II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0//18_063/0013043.

defaultni-obrazek