Dotace

MŠ se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Operační program Jan Amos Komenský, číslo výzvy CZ.02_22_002. Na základě žádosti jí byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Šablony MŠ U Ježka IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006350 za účelem zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

defaultni-obrazek