Dotace

MŠ se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO ZŠ A MŠ ŠABLONY III. Na základě žádosti jí byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Šablony MŠ U Ježka III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022769.

defaultni-obrazek