Školkovné

    • Měsíční školkovné: 1 000,- Kč
    • Celodenní stravné (dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim): 40,- Kč
    • Celodenní stravné pro děti s odloženou školní docházkou: 42,- Kč
  • Platba probíhá na základě vystavené faktury za školné do 15. dne probíhajícího měsíce, za stravné na základě skutečně odebrané stravy za měsíc předchozí.