Školkovné

  • Měsíční školkovné: 1 000,- Kč
  • Celodenní stravné (dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim): 40,- Kč
  • Celodenní stravné pro děti s odloženou školní docházkou: 42,- Kč
  • Platba probíhá na základě vystavené faktury za předešlý měsíc. Lhůta splatnosti úplaty za školní vzdělávání je 15 kalendářních dnů ode dne skončení měsíce, za který je úplata poskytována. Využijte možnost uplatnit odpočet z daní! Na konci kalendářního roku vydáváme příslušné potvrzení.