Stravování

  • Veškerá strava pro děti je zajišťována z nemocniční kuchyně.
  • Jídelníček pro aktuální týden je k dispozici na nástěnce v MŠ.
  • Děti mají po celý den samoobslužný pitný režim (voda, ovocný čaj, ovocné sirupy).
  • V případě svačinek se děti obsluhují samy dle individuální potřeby. Mladším dětem pomáhá učitelka nebo provozní pracovnice.
  • Stravu je nutno odhlásit den předem do 12.30 hod., v případě nemoci lze odhlásit tentýž den do 6.30, případně vyzvednout do 12.30 do vlastních jídlonosičů.
  • Odhlášení je možné osobně, telefonicky, e-mailem a přes aplikaci Twigsee (tuto možnost upřednostňujeme).

Pitný režim po celý den
Změna jídelníčku vyhrazena
Informace o obsažených alergenech žádejte buď v mateřské škole nebo kanceláři stravovacího provozu MNMK a.s.

CENA STRAVY

Celodenní stravné (dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim): 40,- Kč
Stravné pro děti s odloženou školní docházkou: 42,- Kč