Integrované bloky

Zajímá vás, co vlastně děti ve školce celé dny dělají? Na co se jich pak doma zeptat? Možná pomůže přehled tzv. integrovaných bloků, které představují tematické celky, v jejichž duchu probíhá školní rok ve školce. Bloky respektují roční období, různé svátky během roku, ale i postupnou adaptaci dětí. Ve školce U Ježka provází děti týden po týdnu právě ježek, jehož symbolika souvisí s nemocničním prostředím – ježkovy jehličky jsou vlastně injekční jehly sestřiček a lékařů a odkazujeme tak na blízké nemocniční prostředí. Ježek děti provází a seznamuje je se světem a učí novým věcem. Jednotlivé bloky jsou různě dlouhé (několik týdnů až měsíc) a skládají se z dílčích podtémat.

Integrovaný blok „Zvládneme to s úsměvem aneb poznáváme s Ježkem nové kamarády“ (září až říjen)

Podtémata

 • Vítáme Tě ve školce (kdo je kdo, kde co najdu, značka, pracovníci MŠ)
 • Já a moji kamarádi (vztahy, pojmenování, různost dětí, co můžu a co ne)
 • Moje rodina, vím, kde bydlím (členové rodiny, znám svůj dům, své město)

Integrovaný blok „Ježek pozoruje a sklízí dary podzimu“ (říjen až listopad)

Podtémata

 • Koulelo se, koulelo červené jablíčko (sklizeň, ovoce,)
 • Zelenina
 • Vlaštovička letí (odlet ptáků)
 • Barevný podzim, na poli (plodiny, polní práce)
 • Podzim v lesní říši (padání listí, houby, sběr přírodnin)
 • Dušičky a Halloween
 • Příroda usíná (volně žijící zvířata, zimní spánek zvířátek, jak se o ně staráme)
 • Proměny počasí (co umí vítr a déšť, draci)
 • Svatý Martin (pranostika, legenda, správné chování, povídání o koních, posvícení)

Integrovaný blok „S ježkem se připravujeme a těšíme na Vánoce“ (prosinec)

Podtémata

 • Připravujeme se na advent (typické znaky adventního období, výzdoba)
 • Čertíci v pekle (hodný x zlý, příprava na vystoupení)
 • Přišel k nám Mikuláš (legenda o sv. Mikuláši, nadílka)
 • Vánoce přicházejí (typické znaky adventního období, příprava na vánoční atmosféru)
 • Čas pohádek (čtení, vyprávění, dramatizace oblíbených pohádek)

Integrovaný blok „Bílá peřina s bílou čepicí“ (leden až únor)

Podtémata

 • Dozvuk Vánoc (co jsem našel pod stromečkem, Tři králové, legenda, vysvětlení pojmů)
 • Zvířátka v zimě
 • Zimní hry a sporty
 • Zimní oblékání (poznám si své oblečení, co už zvládnu sám)
 • Ježek stůně (doktor, péče o nemocného, preventivní výchova, kouření atd.)
 • Já a moje tělo (části těla, uvědomovat si své tělo, každý jsme jiný a přitom jsme stejní)
 • Zdravá výživa (co rád jím, co je zdravé)
 • Držíme Masopust (lidová tradice, masky, společné prožití radosti a humoru)

Integrovaný blok „Jaro na nás zaťukalo a ježečka probudilo“ (březen až duben)

Podtémata

 • Voláme sluníčko (Morana, odmykání přírody, první květy)
 • Jaro se probouzí (jarní úklid přírody, zdobení jara barvami)
 • Domácí zvířátka (probuzení na dvorku)
 • Velikonoce (tradice, symboly)
 • Ťuká na nás pohádka (březen – měsíc knihy, kamarádi z knížek)
 • Jak běží čas (roční období, měsíce, co dělám celý den)
 • Šel zahradník (péče o rostliny, zahrádku, sázení)
 • Den Země (environmentální výchova)
 • Čarodějnický rej (seznámení s tradicí, které čarodějnice známe z pohádek…)

Integrovaný blok „Svět kolem nás“ (květen až červen)

Podtémata

 • Moje maminka (Den matek)
 • Ten dělá to a ten zas tohle (povolání, řemesla dospělých, hrajeme si na…)
 • Dopravní prostředky (bezpečnost na cestách, čím se přepravujeme, bezpečnost na cestách)
 • Příběhy ze ZOO (zvířátka, která u nás běžně nepotkáme, ochráníme se před zvířátky)
 • Oslava Dne dětí

Integrovaný blok „Ježek se těší na prázdniny“ (červen)

Podtémata

 • Prstem po mapě (děti jiných zemí a světadílů)
 • Okolo rybníka (kdo žije u vody a v ní, koupání a naše bezpečnost)
 • Život na louce (četba Ferda Mravenec, hmyz, brouci, motýli)