Denní režim

Denní program je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich zvláštnosti, zájem, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, činnosti jsou rozvinuty pouze rámcově, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Během denního režimu dbáme především na tyto principy:

  • Respektovat jak čas na společnou práci, tak na individuální aktivity.
  • Využít smíšené třídy k tomu, že starší děti mohou pomáhat mladším.
  • Zachovávat rovnováhu řízených a spontánních aktivit.
  • Umožnovat dětem pobyt venku téměř za každého počasí.

čas činnost
06.00 až 08.00: scházení dětí, volné hry, spontánní pohybové aktivity
08.00 až 08.10: ranní rituál, přivítání, komunitní kruh
08.10 až 08.30: tělovýchovná chvilka
08.30 až 09.00: osobní hygiena, svačina
09.00 až 09.30: spontánní a řízené aktivity, skupinové a individuální činnosti
09.30 až 11.30: pobyt venku
11.30 až 12.10: osobní hygiena, oběd
12.10 až 14.10: odpočinek, četba pohádek, relaxace, klidové činnosti
14.10 až 14.40: osobní hygiena, svačina
14.40 až 16.00: odpolední zájmové činnosti, volné hry