Konec roku v kostce

Poslední dva měsíce tohoto školního roku byly ve znamení výletů, oslav, vystoupení a čekání na prázdniny.
Povídali jsme si o různých povoláních, stali se z nás detektivové, stavitelé i lékaři. Také jsme se podívali do zahrady SOŠ a SOU v Městci Králové a seznámili jsme se tak s prací zahradníka.
Navštívilo nás Divadlo Kamila Kouly a my měli možnost shlédnout pohádku O Pejskovi a kočičce.
Také jsme se se zúčastnili Dne pro nemocnici, kde jste nás mohli zahlédnout nejen u sportovních stanovišť, ale hlavně při ukázce vystoupení pro rodinu.

Protože na červen připadá Den dětí, vytvořily si děti seznam přání, který jsme se společně snažili splnit. Během několika dní se nám ze školky stalo divadlo plné herců, kino (ve kterém nesměl chybět popcorn), stánek s cukrovou vatou a také jsme se vydali na zmrzlinu.
Starší děti se zúčastnily Sportovního dne konaného SKMK, navštívili jsme Farmu v Pěnčíně, kde jsme nejen viděli zvířátka, ale také jsme si vyrobili náramky.
Jako každý rok jsme navštívili základní školu, aby naši předškoláci věděli co je po prázdninách čeká, poznali nové paní učitelky, nové prostředí a případně si našli nějaké starší kamarády.
Společně s rodiči jsme se vydali na celodenní výlet do ZOO v Praze. S předškoláky jsme se rozloučili na Zahradní slavnosti spojené s přespáním ve školce a naše výlety jsme ukončili exkurzí do Zemědělské společnosti Sloveč.

A to už je vše. Prázdniny jsou za dveřmi. Předškolákům přejeme klidný vstup do školního života, spoustu nových kamarádů a zážitků ve školním prostředí.
Všichni si užijte prázdniny plnými doušky a v září se budeme zase těšit!