Omezení docházky

Na základě doporučení MŠMT z 12. 3. 2020 tímto žádáme rodiče, kteří nepotřebují nutné umístění dětí v mateřské škole, aby si je nechali v domácí péči.

Do budovy MŠ je povolen vstup pouze dětí a osob, které jsou zdravé, tedy bez příznaků respiračních onemocnění!