Říjen v kostce

Říjen jsme začali vystoupením na zahradě Kulturního domu, kde jsme předvedli své měsíční snažení a podpořili program Dne pro pečující. Samozřejmě jsme se nezapomněli zapojit do aktivit, které byly připravené pro dětské účastníky. Každý si tak odnášel vak, vyzkoušel střelbu, hod na cíl a spoustu dalších činností.

Začali jsme se pravidelně scházet s našimi předškoláky. Společně se poctivě připravujeme na zápis a následný vstup do školy.

V rámci tematického bloku „Podzim v lesní říši“ jsme si udělali projektový den v lese. Hned po svačince jsme vyrazili, abychom vše stihli. Nejprve jsme hráli hry, poté jsme vytvářeli obrázky z listů a nezapomněli jsme ani postavit domečky. Na oběd jsme se tak vrátili řádně vyvětraní a plni dojmů 🙂

Konec října jsme měli nabitý. V úterý 24. jsme stihli hned dvě akce. Tou první byl výlet do Nového Bydžova – konkrétně do Jiráskova divadla na představení Rarášci a zvířátka, kde se tančilo i zpívalo.

Odpoledne nás pak čekalo Podzimní setkání s rodiči. Nejprve jsme měli krátké vystoupení, kde jsme zazpívali, předvedli naučené básničky, zahráli na harmoničky a dokonce i zatancovali. Poté jsme se společně pustili do tvoření – dlabání dýní, tvorba podzimní výzdoby a glazování keramiky. Nakonec nás čekalo opékání buřtů 🙂

Ve čtvrtek 26. nás přijelo navštívit Opočnické divadélko s představením „Červená Karkulka.“ Sice nás ve školce kvůli podzimním prázdninám bylo méně, ale to nám nebránilo v tom, abychom si to užili.

Aby toho pro říjen nebylo málo, tak jsme ho zakončili dentální hygienou, kde jsme se naučili správně pečovat o zoubky.

Teď už se jen můžeme těšit na to, co nám přinese listopad 🙂