Rozloučení s předškoláky

Srdečně zveme rodiče dětí – nejen těch předškolních – na slavnostní rozloučení předškoláků s roky v mateřské škole, které se bude konat ve čvrtek 25. 6. 2020 od 16.00 na zahradě MŠ.

PROGRAM

Zahájení
Vystoupení předškoláků
Pasování na školáky
Volný program (s překvapením!)
Občerstvení zajištěno.

Vzhledem k tomu, že jsme díky omezení během jara 2020 nemohli uspořádat žádný výlet, plánujeme po ukončení této akce s dětmi přespat v mateřské škole. Zájemci o tuto akci se zapište nebo nahlaste v MŠ.