Tak trochu jiné poděkování

Vážení rodiče,
každoročně od vás na konci roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si velmi ceníme a dělají nám obrovskou radost.

Letošní konec školního roku se ale nese ve znamení tragických událostí. Proto si myslíme, že důležitější a prvořadá je pomoc lidem, které postihlo ničivé tornádo.
Rádi bychom se inspirovali nápadem ZŠ a MŠ Žeravice a poprosili Vás, abyste namísto květin a dárků vložili do obálky částku, za kterou byste nám dárek koupili. My tyto peníze vložíme do schránky zde v nemocnici a pomůžeme Moravě, která byla postižena tímto ničivým tornádem.
Velice děkujeme!
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy!