Zápis dětí do MŠ a ZŠ – školní rok 2021/22

Vzhledem k trvajícím omezením proběhne zápis nových dětí do MŠ U Ježka již druhým rokem bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, a to v období od 2. do 16. května 2021.

Postup pro rodiče, kteří chtějí své děti zapsat do MŠ U Ježka:

– Stáhněte si a vyplňte přihlášku.
– Doplňte kopií rodného listu (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem, tato kopie pak musí být součástí spisu).
– Doložte řádné očkování dítěte. (Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.)

A pak už jen stačí toto vše odeslat k nám, což můžete některým z těchto způsobů:
– do datové schránky
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
– osobním podáním v MŠ (po telefonické dohodě na telefonním čísle 727 868 385)

Veškeré kontakty najdete zde.

Milé nové děti, těšíme se na vás!

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ – více informací zde